Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 09.6789.5979 - 0944.496.186

 

Tin tức

FE Credit được nâng vốn điều lệ lên 1900 tỷ đồng

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thay đổi mức vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 1.900 tỷ đồng.

Đồng thời, Thống đốc quyết định sửa đổi nội dung liên quan tới vốn điều lệ tại Khoản 3 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH MTV tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam (nay là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng) như sau: “3. Vốn điều lệ: 1.900.000.000.000 đồng (Một nghìn chín trăm tỷ đồng) do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sở hữu 100% vốn điều lệ).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 30/01/2007 nêu trên. Đồng thời, Quyết định này thay thế Quyết định số 1631/QĐ-NHNN ngày 18/8/2015 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với thay đổi mức vốn điều lệ đã được chấp thuận và đăng ký Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung tại NHNN, thực hiện đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) theo quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hỗ trợ vay tiền ngân hàng

Mr Tú: 09.6789.5979 - 0944.496.186
Skype: hotrovaytien
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: hotrovaytiennganhang.com

dang ký vay

Tin liên quan